Ochrona danych osobowych

Dane osobowe przekazywane nam przez Ciebie są przetwarzane przez www.klimakom.pl z siedzibą w Krakowie Stała Wystawa Budownictwa - Pawilon B stoisko nr. 50 ul. Klimeckiego 14

Powierzone nam dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu przetwarzane będą:

 • w celu założenia konta Klienta i realizacji zamówień
 • jeżeli wyrazisz na to zgodę w celu przekazywania drogą elektroniczną ofert marketingowych oraz informacji handlowych przez www.klimakom.pl

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.klimakom.pl Twoje Konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 • rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
Kominki Kraków

Przy zakupie wkładu kominkowego

transport i montaż gratis

zadzwoń: 609 336 850

więcej informacji

Nasze produkty

 

 

Dane kontaktowe

 • Kominki i piece
 • Akcesoria kominkowe
 • Klimatyzatory
 • Dystrybucja gorącego powietrza
 • Nasady kominowe
 • Systemy kominowe
 • Wentylacja
   

Klimakom.pl Janusz Sowa

Stała Wystawa Budownictwa
Pawilon B stoisko nr. 50

ul. Klimeckiego 14 30-705 Kraków

 • tel. 609 336 850

obsługa sklepu internetowego

 • pon-pt 8:00-16:00
 • GG: 38544428

Znajdź nas na Google+